სესხები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

ბიზნეს ექსპრესი

მაქს. ვადა : 60 თვე
მაქს. თანხა : 100,000 ლარი
განხილვის დრო : 45 წუთი
ვალუტა : GEL/USD/EUR

ბიზნეს ოვერდრაფტი

მაქს. ვადა : 3 თვე
მაქს. თანხა : 40,000 USD
ვალუტა : GEL/USD/EUR

დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხი

თქვენთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით

მონეტარულ განაკვეთზე მიბმული სესხი

მაქს. ვადა : 120 თვემდე
მაქს. თანხა : 1,000,000 ლარი
ვალუტა : ლარი