აწარმოე საქართველოში

კრედიტით ფინანსდება როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ინდუსტრიული მიმართულებები.

მიზნობრივი ინდუსტრიული დარგები:

 • შესაფუთი მასალების წარმოება - მათ შორის, მუყაოს, გოფრირებული ტარის
 • სამშენებლო მასალების წარმოება - მათ შორის, კერამიკული ნაწარმი, მარმარილო, გრანიტი და სხვა ბუნებრივი ქვები
 • საფეიქრო ნაწარმის წარმოება და ტყავის გადამუშავება - მათ შორის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, შალისა და აბრეშუმი ძაფის
 • ქიმიური წარმოება - მათ შორის, სარეცხი საშუალებები, აქტიური ორგანული ნივთიერებები და კოსმეტიკური საშუალებები
 • ფარმაცევტული წარმოება
 • ელექტრო მოწყობილობების წარმოება - მათ შორის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
 • პლასტმასის წარმოება
 • ხის გადამუშავება და ავეჯის, მდფ-ის, დსპ-ს წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა - მათ შორის სათადარიგო ნაწილების წარმოება
 • ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება

მიზნობრივი სოფლის მეურნეობის დარგები:

 • მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობის შექმნა - ბოსტნეული, კენკროვანი კულტურები და მწვანილი
 • მაღალტექნოლოგიური მესაქონლეობის ფერმა - ხორცი, რძე
 • მაღალტექნოლოგიური მეფრინველეობის ფაბრიკა - ხორცი, სანაშენე დანიშნულების ფრინველი
 • საკვების წარმოება - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველების და თევზის საკვები
 • გადამამუშავებელი საწარმოები:
  • ხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულის, ციტრუსის გადამუშავება
  • კაკლის, თხილის, მიწის თხილის და სხვა კაკლოვნების გადამუშავება
  • მატყლის, ტყავის გადამუშავება
  • დაფნის, ჩაის, თამბაქოს გადამუშავება

ტურიზმის მიმართულება

 • სასტუმროების აშენება/მოწყობა
 • სასტუმროს დამატებითი სერვისები

ინდუსტრიული მიმართულების კრედიტის პირობები:

 • მინიმალური მოცულობა: 75 000 აშშ დოლარი (150 000 ლარი)
 • მაქსიმალური მოცულობა: 2 000 000 აშშ დოლარი

კრედიტის მიღება შესაძლებელია: ლარში, აშშ დოლარში ან ევროში

ლარი

კრედიტის მოცულობა 150 000-1 500 000 ლარი 1 500 001-3 000 000 ლარი 3 000 001-5 000 000 ლარი
მთლიანი საპროცენტო განაკვეთი 13% 12% 11%
სახელმიფო თანადაფინანსება (24 თვის მანძილზე) 10% 10% 10%
თქვენი გადასახდელი % (13-10)=3% (12-10)=2% 10% (11-10)=1%
  

აშშ დოლარი / ევრო

კრედიტის მოცულობა 75 000-500 000 აშშ დოლარი 500 001-1 000 000 აშშ დოლარი 1 000 001-2 000 000 აშშ დოლარი
მთლიანი საპროცენტო განაკვეთი 11% 10% 9%
სახელმიფო თანადაფინანსება (24 თვის მანძილზე) 8% 8% 8%
თქვენი გადასახდელი % (11-8)=3% (10-8)=2% 10% (9-8)=1%

   

სოფლის-მეურნეობის მიმართულების კრედიტის პირობები:

 • მინიმალური მოცულობა: 600 000 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური მოცულობა: 2 000 000 აშშ დოლარი

კრედიტის მიღება შესაძლებელია: ლარში ან აშშ დოლარში

საპროცენტო განაკვეთები:

კრედიტის მოცულობა 600 000–1 000 000 აშშ დოლარი 1 000 001–2 000 000 აშშ დოლარი
მთლიანი საპროცენტო განაკვეთი 12% 11%
სახელმიფო თანადაფინანსება (24 თვის მანძილზე) 10% 10%
თქვენი გადასახდელი % (12-10)=2% (11-10)=1%

ტურიზმის მიმართულების კრედიტის პირობები:

 • მინიმალური მოცულობა: 75 000 აშშ დოლარი (150 000 ლარი)
 • მაქსიმალური მოცულობა: 2 000 000 აშშ დოლარი
კრედიტის მიღება შესაძლებელია: ლარში, აშშ დოლარში ან ევროში


ლარი

კრედიტის მოცულობა 200 000-1 500 000 ლარი 1 500 001-3 000 000 ლარი 3 000 001-5 000 000 ლარი
მთლიანი საპროცენტო განაკვეთი 17% 16% 15%
სახელმიფო თანადაფინანსება (24 თვის მანძილზე) 10% 10% 10%
თქვენი გადასახდელი % (17-10)=7% (16-10)=6% 10% (15-10)=5%
  

აშშ დოლარი / ევრო

კრედიტის მოცულობა 200 000-1 500 000 ლარი 1 500 001-3 000 000 ლარი 3 000 001-5 000 000 ლარი
მთლიანი საპროცენტო განაკვეთი 11% 10% 9%
სახელმიფო თანადაფინანსება (24 თვის მანძილზე) 8% 8% 8%
თქვენი გადასახდელი % (11-8)=3% (10-8)=2% 10% (9-8)=1%

დამატებითი უპირატესობები სამივე მიმართულებისათვის:

საშეღავათო პერიოდი

 • ძირითადი საშუალებებისათვის განკუთვნილ ნაწილზე 24 თვე
 • საბრუნავი საშუალებებისათვის განკუთვნილ ნაწილზე 18 თვე

სახელმწიფოს მიერ კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა: კრედიტის მთლიანი მოცულობის 30%-მდე ოდენობით და 48 თვემდე ვადით

ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა - პროგრამაში მონაწილე მეწარმეთათვის სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული გარკვეული უძრავი ქონების გადაცემა უსასყიდლოდ, საინვესტიციო ვალდებულებით

საკონსულტაციო მომსახურება - პროგრამაში მონაწილე მეწარმეთათვის, სახელმწიფოს მიერ ტრეინინგების ორგანიზება და საკონსულტაციო მხარდაჭერა შემდეგ საკითხებში: მარკეტინგი, გაყიდვები, ბიზნესის დაგეგმარება, საექსპორტო ბაზრების მოძიება, საექსპორტო ბაზრებზე არსებული მოთხოვნები და ა.შ.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე www.qartuli.ge ან მიაკითითხეთ ვითიბი ბანკის ფილიალებს.