შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი

შეღავათიანი აგრო კრედიტი - სახელმწიფოს ერთიანი აგრო პროგრამის ფარგლებში

მაქს. ვადა : 120 თვე
მაქს. თანხა : 1,500,000 ლარი
ვალუტა : ლარი

სოფლის მეურნეობა-აწარმოე საქართველოში

მაქს. ვადა : 120 თვე
მაქს. თანხა : 5,000,000 ლარი
ვალუტა : ლარი