სესხები

გჭირდებათ თანხა თქვენი ბიზნესის გასაფართოვებლად, მიმდინარე პროექტების დასაფინანსებლად, ახალი იდეების ხორცშესასხმელად ან, თუნდაც, თქვენი ბიზნესის დროებითი ფულადი დეფიციტის აღმოსაფხვრელად?

ვითიბი ბანკის სესხები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მიღწევაში

სესხები აგრო საქმიანობისათვის

ჩვენ გაძლევთ საშუალებას გაზარდოთ და განავითაროთ თქვენი აგრო მეურნეობა

აწარმოე საქართველოში

სესხები სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში