მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბარი საშუალებას გაძლევთ განკარგოთ ანაბარზე განთავსებული თანხა შეუზღუდავად. ანაბარზე თანხის დამატება და ანაბრის თანხის სრულად ან ნაწილობრივ გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით.


ანაბარს სარგებელი ერიცხება ანგარიშზე არსებული ყოველდღიური ნაშთის მიხედვით. ანაბრის ვადა - 36 თვე.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 100 GEL / USD / EUR 
ანაბრის ვადა 36 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ყოველთვიურად
ანაბრის ნაწილის გატანა შეუზღუდავი


წლიური საპროცენტო სარგებელი

GEL USD
4% 0.70%