საოპერაციო მომსახურება


ვითიბი ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის კლიენტებს შემდეგი სახის საოპერაციო მომსახურებას სთავაზობს: 

  • კლიენტთა ანგარიშების მომსახურება
  • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციები
  • უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები
  • კონვერსიის ოპერაციები
  • ოპერაციები ჩეკებზე
  • ნაღდი ფულის ინკასაცია
  • ამონაწერისა და სხვა ცნობების გაცემა

დეტალური ჩამონათვალი და მომსახურების ღირებულება მოცემულია ტარიფებში