მცირე და საშუალო ბიზნესი

მცირე და საშუალო ბიზნესში ვითიბი ბანკი მოიაზრებს იმ ბიზნეს სუბიექტებს, რომელთა წლიური გაყიდვების მოცულობა არ აღემატება 10 მლნ. ლარს.

ამჟამად, ქართული კომპანიები აქტიურად იყენებენ ვითიბი ბანკის პროდუქტებს, რადგან ჩვენი მუშაობის პრინციპები ეყრდნობა თითოეული კლიენტისადმი ინდივიდულურ მიდგომასა და მომსახურების მაღალი სტანდარტების დანერგვას. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის კლიენტებისთვის შევიმუშავეთ საკრედიტო რისკების შეფასების სპეციალური მეთოდიკა, რომელიც კრედიტის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებების ოპერატიული მიღების საშუალებას იძლევა.

ვითიბი ბანკის მიერ შეთავაზებული სახელფასო პროექტები მოსახერხებელი და მაქსიმალურად მორგებულია ორგანიზაციებისათვის, მათში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის მიუხედავად.

ბანკთან ურთიერთობის სრულ პერიოდში მომსახურებას გაგიწევთ პერსონალური კონსულტანტი, რომელიც:

  • დაგეხმარებათ მიიღოთ საბანკო მომსახურება თქვენთვის ხელსაყრელი პირობებით (ტარიფები, საპროცენტო განაკვეთები, სავალუტო გაცვლითი კურსები და ა.შ.);
  • ნებისმიერ მომენტში გაგიწევთ კონსულტაციას თქვენთვის საინტერესო საბანკო სერვისთან დაკავშირებით;
  • დაუყოვნებლივ მოგაწვდით ინფორმაციას ბანკთან/საბანკო პროდუქტებთან დაკავშირებული სიახლეების შესახებ;
  • უზრუნველყოფს, რომ ბანკთან ურთიერთობა თქვენთვის მაქსიმალურად კომფორტული იყოს.


Contact details of a person responsible for public enquiries related to environmental and social matters:
Mr. Archil Chachkhiani, Head of SME Department
Tel: +995 32 2242424 (ext 128)
E-mail: a.chachkhiani@vtb.ge