ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0042 0.0061
CHF GEL 2.6250 2.8740
CHF JPY 97.2220 130.6360
CHF RUR 52.5000 66.8370
EUR CHF 1.0840 1.2420
EUR GEL 3.1150 3.2590
EUR JPY 115.3700 148.1360
EUR RUR 62.3000 75.7910
EUR USD 1.1510 1.2010
GBP CHF 1.2040 1.4210
GBP EUR 1.0620 1.1970
GBP GEL 3.4600 3.7290
GBP JPY 128.1480 169.5000
GBP RUR 69.2000 86.7210
GBP USD 1.2960 1.3560
JPY GEL 0.0220 0.0270
RUR GEL 0.0430 0.0500
TRY GEL 0.6290 0.7130
USD AMD 452.8000 636.8000
USD CHF 0.9570 1.0170
USD GEL 2.6700 2.7500
USD JPY 102.0000 122.0000
USD RUR 55.2500 62.2600
USD TRY 3.8520 4.0520