ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0047 0.0067
CHF GEL 2.8690 3.1200
CHF JPY 95.6330 124.8000
CHF RUR 57.3800 70.9090
EUR CHF 1.0320 1.1670
EUR GEL 3.2190 3.3470
EUR JPY 107.3000 133.8800
EUR RUR 64.3800 76.0680
EUR USD 1.0800 1.1300
GBP CHF 1.1460 1.3380
GBP EUR 1.0680 1.1930
GBP GEL 3.5750 3.8400
GBP JPY 119.1670 153.6000
GBP RUR 71.5000 87.2730
GBP USD 1.2180 1.2780
JPY GEL 0.0250 0.0300
RUR GEL 0.0440 0.0500
TRY GEL 0.4760 0.5360
USD AMD 446.0100 626.5100
USD CHF 0.9630 1.0230
USD GEL 2.9350 3.0050
USD JPY 98.0000 118.0000
USD RUR 60.3500 67.3700
USD TRY 5.6000 5.8000