ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0039 0.0056
CHF GEL 2.4500 2.6710
CHF RUR 53.2610 66.7750
EUR CHF 1.0870 1.2350
EUR GEL 2.9040 3.0260
EUR RUR 63.1300 75.6500
EUR USD 1.1730 1.2230
GBP CHF 1.2140 1.4170
GBP EUR 1.0710 1.1960
GBP GEL 3.2420 3.4720
GBP RUR 70.4780 86.8000
GBP USD 1.3260 1.3860
RUR GEL 0.0400 0.0460
TRY GEL 0.6500 0.7360
USD AMD 446.7000 629.7000
USD CHF 0.9380 0.9980
USD GEL 2.4450 2.5050
USD JPY 102.0000 122.0000
USD RUR 53.9800 61.0000
USD TRY 3.3980 3.5980