ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0055
CHF GEL 2.3980 2.6190
CHF JPY 95.9200 130.9500
CHF RUR 55.7670 70.7840
EUR CHF 1.1200 1.2770
EUR GEL 2.9320 3.0620
EUR JPY 117.2800 153.1000
EUR RUR 68.1860 82.7570
EUR USD 1.2020 1.2520
GBP CHF 1.2630 1.4780
GBP EUR 1.0800 1.2090
GBP GEL 3.3070 3.5440
GBP JPY 132.2800 177.2000
GBP RUR 76.9070 95.7840
GBP USD 1.3720 1.4320
JPY GEL 0.0200 0.0250
RUR GEL 0.0370 0.0430
TRY GEL 0.5480 0.6230
USD AMD 450.5700 630.5700
USD CHF 0.9450 1.0050
USD GEL 2.4100 2.4750
USD JPY 98.0000 118.0000
USD RUR 57.9500 64.9700
USD TRY 3.9660 4.1660