ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0055
CHF GEL 2.3680 2.5830
CHF JPY 94.7200 129.1500
CHF RUR 57.7560 71.7500
EUR CHF 1.0750 1.2260
EUR GEL 2.7780 2.9040
EUR JPY 111.1200 145.2000
EUR RUR 67.7560 80.6670
EUR USD 1.1310 1.1810
GBP CHF 1.2090 1.4180
GBP EUR 1.0750 1.2080
GBP GEL 3.1230 3.3570
GBP JPY 124.9200 167.8500
GBP RUR 76.1710 93.2500
GBP USD 1.2880 1.3480
JPY GEL 0.0200 0.0250
RUR GEL 0.0360 0.0410
TRY GEL 0.4710 0.5350
USD AMD 450.5000 632.5000
USD CHF 0.9640 1.0240
USD GEL 2.4250 2.4900
USD JPY 100.0000 120.0000
USD RUR 60.3300 67.3500
USD TRY 4.6450 4.8450