ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0045 0.0065
CHF GEL 2.7830 3.0410
CHF JPY 95.9660 126.7080
CHF RUR 56.7960 70.7210
EUR CHF 1.0360 1.1820
EUR GEL 3.1500 3.2900
EUR JPY 108.6210 137.0830
EUR RUR 64.2860 76.5120
EUR USD 1.0970 1.1470
GBP CHF 1.1340 1.3360
GBP EUR 1.0480 1.1810
GBP GEL 3.4470 3.7190
GBP JPY 118.8620 154.9580
GBP RUR 70.3470 86.4880
GBP USD 1.2180 1.2780
JPY GEL 0.0240 0.0290
RUR GEL 0.0430 0.0490
TRY GEL 0.4580 0.5190
USD AMD 446.1600 626.6600
USD CHF 0.9570 1.0170
USD GEL 2.8300 2.9100
USD JPY 98.0000 118.0000
USD RUR 59.4800 66.4900
USD TRY 5.5940 5.7940