ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0047 0.0067
CHF GEL 2.8630 3.1140
CHF JPY 95.4330 124.5600
CHF RUR 57.2600 70.7730
EUR CHF 1.0340 1.1690
EUR GEL 3.2200 3.3480
EUR JPY 107.3330 133.9200
EUR RUR 64.4000 76.0910
EUR USD 1.0810 1.1310
GBP CHF 1.1840 1.3810
GBP EUR 1.1010 1.2280
GBP GEL 3.6860 3.9550
GBP JPY 122.8670 158.2000
GBP RUR 73.7200 89.8860
GBP USD 1.2560 1.3160
JPY GEL 0.0250 0.0300
RUR GEL 0.0440 0.0500
TRY GEL 0.4740 0.5340
USD AMD 445.3000 627.3000
USD CHF 0.9650 1.0250
USD GEL 2.9350 3.0050
USD JPY 99.0000 119.0000
USD RUR 60.1800 67.1900
USD TRY 5.6190 5.8190