ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0045 0.0065
CHF GEL 2.8510 3.1080
CHF JPY 98.3100 129.5000
CHF RUR 57.0200 70.6360
EUR CHF 1.0080 1.1430
EUR GEL 3.1320 3.2600
EUR JPY 108.0000 135.8330
EUR RUR 62.6400 74.0910
EUR USD 1.0850 1.1350
GBP CHF 1.1620 1.3600
GBP EUR 1.1080 1.2380
GBP GEL 3.6130 3.8770
GBP JPY 124.5860 161.5420
GBP RUR 72.2600 88.1140
GBP USD 1.2700 1.3300
JPY GEL 0.0240 0.0290
RUR GEL 0.0440 0.0500
TRY GEL 0.4450 0.5020
USD AMD 448.0000 631.0000
USD CHF 0.9380 0.9980
USD GEL 2.8450 2.9150
USD JPY 100.0000 120.0000
USD RUR 58.0200 65.0700
USD TRY 5.7920 5.9920