ინდივიდუალური სეიფები

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ ინდივიდუალური შემნახველი სეიფებით სარგებლობას:

  • მცირე სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)    1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი
  • დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)    1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი
 
  • მცირე სეიფი 1 დღე - 0.7 ლარი 
  • საშუალო სეიფი 1 დღე - 1 ლარი
  • დიდი სეიფი        1 დღე - 2 ლარი
  • ექსტრა სეიფი      1 დღე - 3 ლარი 

თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ და საიმედოდ შეინახოთ დოკუმენტები, თანხა, ძვირფასეულობა, აგრეთვე ყველა ის ნივთი, რომლის შენახვაც არ ეწინააღმდეგება ბანკის საფინანსო კომიტეტის მიერ დადგენილ წესს.