მიზნობრივი იპოთეკა

ბედნიერება სახლშია! სახლის შეძენა ასეთი ადვილი არასდროს ყოფილა!


შეიძინეთ ბინა  ან გადაფარეთ არსებული იპოთეკური სესხი!


გაარემონტეთ ან ააშენეთ სასურველი სახლი!

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 10.5% ლარში
6.5% ევროში
7.5% აშშ დოლარში
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11.57%-დან ლარში
7.11%-დან ევროში
8.18%-დან აშშ დოლარში
სესხის მაქსიმალური თანხა 500,000 USD, 400,000 GEL/EUR
სესხის მაქიმალური ვადა 15 წელი
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
თანამონაწილეობა 0%-დან
ერთჯერადი საკომისიო 0.5%-დან
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
დაზღვევა უძრავი ქონება

100,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში 

იპოთეკური სესხის უპირატესობები:

 • გრძელვადიანი დაფარვის გრაფიკი
 • ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • სესხის მიღების მარტივი პროცედურა
 • სესხის დამტკიცების უმოკლესი ვადა

სესხის უზრუნველყოფა:

 • მსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი უძრავი ქონება ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია

 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • შესაძენი უძრავი ქონების ამონაწერი

ძირითადი მოთხოვნები მსესხებლის მიმართ:

 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 1,000 ლარი
 • მინიმუმ 6 თვის სამუშაო გამოცდილება
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
 • ასაკი 23-65 (სესხის ვადის ჩათვლით)