უნივერსალური იპოთეკა

დაგჭირდათ მსხვილი თანხა და ჩვეულებრივი სამომხმარებლო სესხი არ გაკმაყოფილებთ? ისარგებლეთ ვითიბი ბანკის უნივერსალური იპოთეკით – ეს ოპტიმალური გზაა მიიღოთ დიდი მოცულობის თანხა უძრავი ქონების უზრუნველყოფით თანამონაწილეობისა და მიზნობრიობის კონტროლის გარეშე.

საპროცენტო განაკვეთი 12.5% ლარში
10% აშშ დოლარში
8% ევროში
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 13.90%-დან ლარში
11.10%-დან აშშ დოლარში
8.91%-დან ევროში
სესხის მაქსიმალური თანხა 100,000 USD/EUR, 250,000 GEL
სესხის მაქსიმალური ვადა 10 წელი
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
თანამონაწილეობა არ მოითხოვება
ერთჯერადი საკომისიო 1%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
დაზღვევა უძრავი ქონება

100,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში

უნივერსალური იპოთეკის უპირატესობები:

  • მინიმალური თანამონაწილეობა არ მოითხოვება
  • სესხის გადახდის გრძელვადიანი გრაფიკი
  • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
  • სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია

  • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი

სესხის უზრუნველყოფა:

  • მსესხებლის საკუთრებაში არსებული ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება

ძირითადი მოთხოვნებიმსესხებლისმიმართ:

  • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი თბილისი – 300 ლარი, სხვა ქალაქები – 100 ლარი
  • მინიმუმ 3 თვის სამუშაო გამოცდილება
  • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
  • ასაკი 20-65 (სესხის ვადის ჩათვლით)