ლომბარდი

სასწრაფოდ დაგჭირდათ თანხა?


ისარგებლეთ ვითიბი ბანკის სალომბარდო სესხით და მიიღეთ სწრაფი და მარტივი მომსახურება.


საპროცენტო განაკვეთი 18%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.27%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 50 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა 30,000 ლარი
სესხის ვადა 1 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
3 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
48 თვემდე - ძირისა და პროცენტის ყოველთვიური დაფარვით
სესხის ვალუტა ლარი
ერთჯერადი საკომისიო 0%
გაცემის/პროლონგაციის საკომისიო 1 ლარი
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0%

უპირატესობები:

  • უზრუნველყოფის შეფასების მაღალი ტარიფები
  • გადახდის მოსახერხებელი და მოქნილი გრაფიკი
  • სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით
  • სესხის ავტომატური პროლონგაცია

სალომბარდო სესხით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ კლიენტს

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

უზრუნველყოფა:

  • ოქრო ან ძვირფასი თვლები 

1 თვიანი სესხი (ოქრო)

სინჯი 375 500 583 585 750 900 916 958 999
ტარიფი 11.49 17.02 19.84 19.91 25.53 30.63 31.18 32.60 34.00

3 თვიანი სესხი (ოქრო)

სინჯი 375 500 583 585 750 900 916 958 999
ტარიფი 10.81 16.02 18.67 18.74 24.02 28.83 29.34 30.69 32.00


48 თვემდე სესხი (ოქრო)

სინჯი 375 500 583 585 750 900 916 958 999
ტარიფი 11.49 17.02 19.84 19.91 25.53 30.63 31.18 32.60 34.00

ტარიფები მოცემულია აშშ დოლარში