სწრაფი დაკრედიტება

ექსპრეს განვადება

პროცენტი: 0%-დან
ეფექტური პროცენტი: 1.62%-დან (თუ სესხის თანხა შეადგენს 5000 ლარს), 5.43%-დან (თუ სესხის თანხა შეადგენს 1500 ლარს)
კრედიტი: 100 ლარიდან
ვადა: 2 წლამდე

ონლაინ განვადება

პროცენტი: 0%-დან
ეფექტური პროცენტი: 1.62%-დან (თუ სესხის თანხა შეადგენს 5000 ლარს), 5.43%-დან (თუ სესხის თანხა შეადგენს 1500 ლარს)
კრედიტი: 150 ლარიდან
ვადა: 2 წლამდე

განვადების ბარათი

პროცენტი: 18%
ეფექტური პროცენტი: 36.69%-დან
კრედიტი: 500 ლარიდან
ვადა: 2 წლამდე

ოვერდრაფტი

პროცენტი: 14%–დან
ეფექტური პროცენტი: 16.20%-დან
ვადა: 1 წლამდე

ლომბარდი

პროცენტი: 18%-დან
ეფექტური პროცენტი: 19.27დან
კრედიტი: 50 GEL

Online Credit

პროცენტი: 0%
ეფექტური პროცენტი: წლიური 99.03%-მდე
კრედიტი: 50 ლარიდან
ვადა: 30 დღე