დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხი

დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხი შექმნილია სპეციალურად ვითიბი ბანკის მეანაბრეებისთვის.
სესხის მიღება შესაძლებელია ყოველგვარი საბუთის წარმოდგენის გარეშე, მხოლოდ 1 საათში!
სესხის მიღებისას არ იხდით არანაირ საკომისიოს.

საპროცენტო განაკვეთი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს + 4 %
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 4.10%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 100 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა ანაბრის თანხა
სესხის ვადა ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ერთჯერადი საკომისიო 0%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0%

100,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში

დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის უპირატესობები:

  • გადახდის თავისუფალი გრაფიკი;
  • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი;
  • სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით.

სპეციალური შეთავაზება:

შეგიძლიათ ისარგებლოთ სესხით დეპოზიტისგან განსხვავებულ ვალუტაში.

დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ვითიბი ბანკის მეანაბრეებს.

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

უზრუნველყოფა:

  • ვადიანი ანაბარი

მოთხოვნები მსესხებლის მიმართ:

  • მსესხებელს უნდა ჰქონდეს გახსნილი ვადიანი ანაბარი სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიაში“