სამომხმარებლო სესხი

სასწრაფოდ დაგჭირდათ თანხა?  

ისარგებლეთ ვითიბი ბანკის სამომხმარებლო სესხით და მიიღეთ სწრაფი და მარტივი მომსახურება

საპროცენტო განაკვეთი 9%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 18.29%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 400 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა 45,000 ლარი
სესხის ვადა 48 თვემდე
სესხის ვალუტა ლარი  
ერთჯერადი საკომისიო 2%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
დაზღვევა სიცოცხლის დაზღვევა

სამომხმარებლო სესხის უპირატესობები: 

 • დამატებითი ფულადი სახსრები მაშინ, როცა თქვენ ეს გჭირდებათ; 
 • გადახდის მოსახერხებელი და მოქნილი გრაფიკი; 
 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი; 
 • სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით. 
 • სესხი გაიცემა უზრუნველყოფის გარეშე

სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა შეუძლია როგორც ვითიბი ბანკის, ასევე საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი სხვა ბანკის კლიენტს.

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ შემოსავლები ირიცხება სხვა ბანკში)

უზრუნველყოფა:

 • უზრუნველყოფა არ მოითხოვება

ძირითადი მოთხოვნები მსესხებლის მიმართ:

 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი თბილისის ფილიალებისთვის 250 ლარი, სხვა ქალაქების ფილიალებისთვის 100 ლარი; 
 • მინიმუმ 3 თვის სამუშაო გამოცდილება. 
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საბანკო ანგარიშზე
 • ასაკი 20-65 წელი (სესხის ვადის ჩათვლით)