ხელშეკრულებები


ოვერდრაფტით სარგებლობის ძირითადი პირობები (95Kb)
მოქმედებს 08.12.2017-დან

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (601KB)                   
29.06.2017 ცვლილებების გათვალისწინებით

საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებს 08.12.2017-დან  

ონლაინ კრედიტის ძირითადი პირობები (188KB) 
მოქმედებს 23.08.2017-დან 

განვადების ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებს 08.12.2017-დან

სამმხრივი ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ(130KB)      

საკრედიტო ხელშეკრულების დამატებითი პირობები(222KB)

სადეპოზიტო სერტიფიკატით სარგებლობის ძირითადი პირობები
არქივი

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (603KB)
მოქმედებდა 29.06.2017-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (412KB) 
მოქმედებდა 26.12.2016-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (405KB)
მოქმედებდა 25.11.2015-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (361KB)
მოქმედებდა 09.10.2015-მდე   

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (330KB
მოქმედებდა 13.07.2015-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (330KB)
მოქმედებდა 16.03.2015-მდე  

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (284KB) 
მოქმედებდა 03.02.2015-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (282KB) 
მოქმედებდა 31.10.2014-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (301KB)  
მოქმედებდა 18.09.2014-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები(243KB)  
მოქმედებდა 23.06.2014-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (240KB)  
მოქმედებდა 18.06.2014-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (247KB)  
მოქმედებდა 31.03.2014-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (248KB)  
მოქმედებდა 13.06.2013-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (138KB)  
მოქმედებდა 05.10.2012-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (97.7KB) 
მოქმედებდა 31.10.2011-მდე

საბანკო ანგარიშით მომსახურების ძირითადი პირობები (271KB)   
მოქმედებდა 15.05.2012-მდე

საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების პაკეტების მახასიათებლები (135KB)
მოქმედებდა 30.01.2017-მდე

საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების პაკეტების მახასიათებლები (122KB)  
მოქმედებდა 18.03.2014-მდე

საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების პაკეტების მახასიათებლები (128KB) 
მოქმედებდა 02.05.2012-მდე

ონლაინ კრედიტის ძირითადი პირობები (188KB)  
მოქმედებდა 23.08.2017-მდე

ონლაინ კრედიტის ძირითადი პირობები (188KB)
მოქმედებდა 04.04.2017-მდე

Online Credit-ის ხელშეკრულება (188KB)  
მოქმედებდა 14.04.2014-მდე

Online Credit-ის ხელშეკრულება(184KB)  
მოქმედებდა 13.08.2013-მდე

ოვერდრაფტის ხელშეკრულება (109KB) 
მოქმედებდა 18.09.2013-მდე

ოვერდრაფტის ხელშეკრულება (86KB)  
მოქმედებდა 15.01.2014-მდე

ოვერდრაფტით სარგებლობის ძირითადი პირობები (106B)
მოქმედებდა 22.05.2017-მდე

ოვერდრაფტით სარგებლობის ძირითადი პირობები (235B)
მოქმედებდა 22.05.2017-მდე

განვადების ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებს 19.05.2017-დან

საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებს 23.08.2017-დან  

საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებდა 15.01.2014-მდე

საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები 
მოქმედებდა 16.05.2017-მდე

საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებდა 01.06.2017-მდე

საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებდა 23.08.2017-მდე

განვადების ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებდა 17.12.2015-მდე

განვადების ლიმიტით სარგებლობის ძირითადი პირობები
მოქმედებდა 19.05.2017-მდე

საკრედიტო ხელშეკრულების დამატებითი პირობები(222KB)