შემნახველი ბარათი

შემნახველი ბარათი საშუალებას გაძლევთ მარტივად დააგროვოთ თანხა საბანკო ბარათზე ერთდროულად რამდენიმე ვალუტაში, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და, იმავდროულად, თავისუფლად განკარგოთ დანაზოგი.

ბარათის ტიპი MasterCard Standard
ბარათის ვალუტა GEL/USD/EUR
ბარათის ვადა 4 წელი
ანგარიშის მომსახურება წლიური 10 ლარი
პირველადი მინიმალური შენატანი 40 GEL, 20 USD/EUR
სარგებლის დარიცხვა ყოველთვიურად

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ყოველდღიურ ნაშთზე

GEL USD EUR
6% 1% 0.5%


ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

GEL USD EUR
6.17% 1% 0.5%


ბარათის დამზადება და მომსახურება  
ბარათის დამზადება უფასო 
დამატებითი ბარათის დამზადება 10 ლარი 
სასწრაფო ბარათის დამზადება ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი 
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას) 5 ლარი
დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე
0.1% ყოველდღიურად
თანხის განაღდება ბანკომატში  
ვითიბი ბანკის ბანკომატში
0%
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში*
0.5%, მინ. 0.5 GEL 
სხვა ბანკის ბანკომატში
2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR 
საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში**
0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR 
თანხის განაღდება ბანკში  
ვითიბი ბანკში 0.2%
სხვა ბანკში
2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR
განაღდების დღიური ლიმიტი  
ვითიბი ბანკში შეუზღუდავი 
სხვა ბანკში 2 000 GEL/ეკვ. 
ნებისმიერ ბანკომატში 2 000 GEL/ეკვ.
კონვერტაცია ბანკის კურსით
უნაღდო ანგარიშსწორება  
გადარიცხვა დაუშვებელია 
ოპერაციები ინტერნეტით დაუშვებელია 
ოპერაციები სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში დაუშვებელია 
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა  
ადგილობრივი
უფასო    
საერთაშორისო
50 USD კვირაში
პინ კოდის შეცვლა 1 GEL
*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
   


ბარათის ანგარიშის შევსების შესაძლებლობები

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ საბარათე ანგარიშის შევსების სხვადასხვა შესაძლებლობას:

შემნახველი ბარათის უპირატესობები:

  • თანხის დაგროვება შესაძლებელია ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში
  • დანაზოგის განკარგვა შესაძლებელია საბანკო ბარათით
  • ბარათის დამზადება და ანგარიშის გახსნა უფასოა
  • ანგარიშზე განთავსებულ ნებისმიერ ნაშთს ყოველთვიურად ერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი  
  • დამატებითი შენატანების განხორციელება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით
  • დაშვებულია თანხის კონვერტაცია

შემნახველი ბარათის პირობები