საბავშვო ანაბარი

უზრუნველი ბავშვობიდან - უზრუნველყოფილი მომავლისკენ


დაიწყეთ ბავშვისთვის კაპიტალის შექმნა ადრეული ასაკიდან. მცირე თანხის გადადებით, თქვენ შეძლებთ შექმნათ მნიშვნელოვანი დანაზოგი და უზრუნველყოთ თქვენი ბავშვის უკეთესი განათლება

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
ყოველთვიური დამატებითი შენატანი შეუზღუდავი
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 11%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი 11.57%
ანაბრის ვადა 2 წლიდან - ბავშვის სრულწლოვანებამდე
ანაბრის ნაწილის გატანა არა
სარგებლის დარიცხვა ყოველწლიურად

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს:

ვადა (წელი) განაკვეთი ლარი აშშ დოლარი ევრო

2 წელი- ბავშვის სრულწლოვანებამდე  
ნომინალური 11% 3.5% 1%
ეფექტური 11.57% 3.58% 1%
შენიშვნა: საბავშვო ანაბრის ვადად განსაზღვრულია 2 წელი


ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ლარში/აშშ დოლარში/ევროში
  • დაგერიცხებათ მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებელი ირიცხება ყოველწლიურად რთული პროცენტის პირობით. დარიცხული სარგებელი ემატება ძირითად თანხას და შემდეგ პერიოდზე სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება უკვე გაზრდილ თანხაზე
  • შესაძლებელია ანაბრის ვადის ავტომატური პროლონგაცია იმავე ვადით