ძირითადი ბარათები

საბანკო ბარათი – ეს არის თქვენი ელექტრონული ყულაბა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ თქვენი ფულადი რესურსების შეუძღუდავი რაოდენობა

ბარათი VISA Electron

ვადა: 4 წელი
ვალუტა: GEL,USD,EUR,GBP,RUR

ბარათი VISA Classic

ვადა: 4 წელი
ვალუტა: GEL,USD,EUR,GBP,RUR

ბარათი VISA Gold

ვადა: 4 წელი
ვალუტა: GEL,USD,EUR,GBP,RUR

ბარათი Mastercard Maestro

ვადა: 4 წელი
ვალუტა: GEL,USD,EUR,GBP,RUR

ბარათი Mastercard Standard

ვადა: 4 წელი
ვალუტა: GEL,USD,EUR,GBP,RUR

ბარათი Mastercard Gold

ვადა: 4 წელი
ვალუტა: GEL,USD,EUR,GBP,RUR