საბანკო ბარათები

ვითიბი ბანკის საბანკო ბარათები – გადახდის თანამედროვე საშუალებაა, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემთ გადაიხადოთ საქონლის ან მომსახურების ღირებულება ნაღდი ფულის არქონის შემთხვევაში.

ძირითადი ბარათები

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ სადებეტო ბარათების მრავალფეროვან არჩევანს.

ექსკლუზიური ბარათები

ისარგებლეთ ვითიბი ბანკის ექსკლუზიური ბარათებით და იგრძენით თავი გამორჩეულად.

საკრედიტო ბარათები

ვითიბი ბანკის საკრედიტო ბარათები – უმოკლესი გზა თქვენი სურვილების ასრულებისკენ.

ბარათის უსაფრთხოების სერვისი

ვითიბი ბანკი ზრუნავს თქვენს დაცულობაზე.

საბანკო ბარათების უპირატესობები

ვითიბი ბანკის საბანკო ბარათები - ანგარიშსწორების თანამედროვე საშუალებაა, რომლითაც შეძლებთ:

  • ნაღდი ფულის არქონის შემთხვევაში გადაიხადოთ საქონლისა და მომსახურების საფასური საკომისიოს გარეშე;
  • ისარგებლოთ მსოფლიოს მასშტაბით ბანკომატების ფართო ქსელით;
  • შეინახოთ საკუთარი ფულადი სახსრები საბარათე ანგარიშზე;
  • არ მოახდინოთ საბანკო ბარათის ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების დეკლარირება საზღვარგარეთ გამგზავრების შემთხვევაში;

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ VISA და MASTERCARD საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების ბარათებს. საბარათე ანგარიშის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია როგორც ბარათის გაყალბების, ისე მხოლოდ მფლობელისთვის ცნობილი პინკოდის თანამედროვე დაცვით.


ვითიბი ბანკი ზრუნავს თქვენს დაცულობაზე და გთავაზობთ ისარგებლოთ ბარათის უსაფრთხოების სერვისით