ქოლ სერვისი

შესაძლებლობა გაქვთ 24 საათის განმავლობაში მიიღოთ ოპერატიული დახმარება და ნებისმიერი სახის ინფორმაცია საბანკო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე, ასევე ბანკში მიუსვლელად მართოთ თქვენი ანგარიშები.

ქოლ სერვისი დაგეხმარებათ:


 • დაზოგოთ დრო;
 • აკონტროლოთ თქვენი ანგარიშები დისტანციურად;
 • აწარმოოთ ოპერაციები მხლოდ ერთი სატელეფონო ზარით.

ქოლ სერვისით თქვენ შეგიძლიათ


 • მიიღოთ ინფორმაცია ანგარიშზე არსებული ნაშთის, ბრუნვის და ოპერაციების შესახებ;
 • აწარმოოთ გადარიცხვები საკუთარ მიმდინარე და საბარათე ანგარიშებს შორის;
 • დააკონვერტიროთ ფულადი სახსრები;
 • აწარმოოთ გადარიცხვები ბანკის შიგნით სხვა პირის ანგარიშებზე (1000 ლარი/500 აშშ დოლარი/450 ევროს ფარგლებში);
 • გადაიხადოთ კომუნალური გადასახადები;
 • მიიღოთ ინფორმაცია ანაბრის ვადისა და თანხის შესახებ;
 • მიიღოთ ინფორმაციია სესხის გრაფიკის შესახებ.

ქოლ სერვისის მომსახურება იურიდიული პირებისთვის


 • ინფორმაციის მიღება ანგარიშზე არსებული ნაშთის, ბრუნვის და ოპერაციების შესახებ.

ქოლ სერვისით სარგებლობა


 • ქოლ სერვისის პერსონალური კოდი შეგიძლიათ მიიღოთ ვითიბი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.