დსს ვეტებე 24

დსს ვეტებე 24
პრეზიდენტი - მმართველობის თავმჯდომარემიხეილ ზადორნოვი
მისამართი101000, ქ. მოსკოვი, მიასნიცკაიას ქ. 35
ტელეფონი8 (800) 100-24-24, (495) 777-24-24
ფაქსი(495) 980-46-66
ელ. ფოსტაinfo@vtb24.ru
ვებ-გვერდიwww.vtb24.ruვეტებე 24 რუსეთის საბანკო მომსახურების ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი წევრია, რომელიც სპეციალიზებულია მომსახურება გაუწიოს ფიზიკურ პირებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის საწარმოებს. ბანკი კლიენტებს იმ ძირითად მომსახურებას სთავაზობს, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო პრაქტიკაშია მიღებული. შეთავაზებულ მომსახურებას განეკუთვნება: საბანკო ბარათების გამოშვება, იპოთეკური და საკრედიტო დაკრედიტება, ავტოდაკრედიტება, ანგარიშების დისტანციური მართვის მომსახურება, საკრედიტო ბარათები საშეღავათო პერიოდით, ვადიანი ანაბრები, სეიფის უჯრედების იჯარა, ფულადი გადარიცხვები.