სსს ვითიბი ბანკი (უკრაინა)

სსს ვითიბი ბანკი (უკრაინა)
მმართველობის თავმჯდომარევადიმ პუშკარიოვი
მისამართი01004, უკრაინა, ქ. კიევი, შევჩენკოს ბულვარი/პუშკინის ქ. 8/26
ტელეფონი(38044) 391-54-09, 239-35-39
ფაქსი(38044) 391-54-09
ელ. ფოსტაinfo@vtb.com.ua
ვებ-გვერდიwww.vtb.com.ua


სსს ვითიბი ბანკი საკუთარ კლიენტებს სთავაზობს საბანკო მომსახურების საერთაშორისო პრინციპების, პროდუქტების ევროპული ხარისხისა და მომსახურების, უკრაინის ბაზრის თავისებურებებათა გათვალისწინების უნიკალურ ერთიანობას. როგორც უნივერსალური საბანკო დაწესებულება სსს ვითიბი ბანკი საკუთარ კლიენტებს სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს, მათ შორის – დაკრედიტება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში, ანაბრების განთავსება, საერთაშორისო საგადასახადო სისტემების პლასტიკური ბარათების გამოშვება და მომსახურება, საანგარიშსწორებო- სალაროს მომსახურება. ბანკი კლიენტებს სთავაზობს საკონსულტაციო მომსახურების ფართო სპექტრს ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით ამასთან, სსს ვითიბი ბანკი ატარებს შეწონილი ფასის პოლიტიკას, სთავაზობს ბაზარს მაქსიმალურად კონკურენტუნარიან განაკვეთებს და ტარიფებს.