შპს მულტიკარტა

შპს მულტიკარტა
გენერალური დირექტორიმიხაილ ჟურავლიოვი
მისამართი109147, ქ. მოსკოვი, ვორონცოვის ქ. 43
ტელეფონი+7 (495) 784-60-55
კლიენტთა მომსახურების სამსახური+7 (495) 785-15-15
ფაქსი+7 (495) 785-12-24
ელ. ფოსტაinfo@multicarta.vtb.ru


ამჟამად შპს «მულტიკარტა» წარმოადგენს რუსეთში არსებული მცირერიცხოვანი საპროცესინგო ცენტრებიდან ერთ-ერთს,რომელიც საკუთარ კლიენტებს – საფინანსო- საკრედიტო ორგანიზაციებს სთავაზობს მომსახურების სრულ კომპლექსს საინფორმაციო- ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის სფეროში უნაღდო ანგარიშსწორების განსახორციელებლად საბანკო ბარათების გამოყენებით. შპს «მულტიკარტა» სერტიფიცირებულია საერთაშორისო გადახდის სისტემებით: Visa International და MasterCard International მესამე მხარის პროცესორის სახით, აგრეთვე ლიცენზირებულია საერთაშორისო გადახდის სისტემებით Diners Club International და American Express გადახდის ბარათების გამოყენებით განახორციელოს ოპერაციის ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა.