ღსს ვითიბი-ლიზინგი

ღსს ვითიბი-ლიზინგი
გენერალური დირექტორიანტონ ბორისევიჩი
მისამართიიურიდიული: 109147, ქ. მოსკოვი, ვორონცოვის ქ. 43, შენობა 1
საფოსტო: 107078, ქ. მოსკოვი, აკადემიკოს სახაროვის პრ. 10
ტელეფონი+7 (495) 514-16-51
ფაქსი+7 (495) 514-16-50
ელ. ფოსტაinbox@vtb-leasing.com
ვებ-გვერდიwww.vtb-leasing.com


ღსს «ვითიბი ლიზინგი» წარმოადგენს მოწინავე რუსულ სალიზინგო კომპანიას, რომელიც კლიენტებს სთავაზობს სალიზინგო მომსახურების ფართო სპექტრს და საქმიანობას ეწევა როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ისე საზღვარგარეთ.