შო სს ვითიბი ბანკი (ყაზახეთი)

შვილობილი ორგანიზაცია სს ვითიბი ბანკი (ყაზახეთი)
მმართველობის თავმჯდომარესერგეი გუსაროვი
იურიდიული მისამართი 050040, ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ალმატი, ტიმირიაზევის ქ. 28
საფოსტო მისამართი050040, ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ალმატი, ტიმირიაზევის ქ. 28
ტელეფონი+ 7 (727) 330-50-50
ფაქსი+ 7 (727) 330-40-50
ელ. ფოსტაinfo@bank-vtb.kz 
ვებ-გვერდიwww.vtb-bank.kz

შო სს ვითიბი ბანკი (ყაზახეთი) – უნივერსალური ბანკია, რომელიც თითოეულ კლიენტს თანამედროვე საბანკო პროდუქტების სრულ კომპლექსსა და მომსახურებას სთავაზობს . სს ვითიბი ბანკი (ყაზახეთის) სააქციო კაპიტალის 100% ეკუთვნის ღსს ვეტებე ბანკს.
ბანკს გააჩნია მთელი რიგი უნიკალური უპირატესობა კორპორატიულ კლიენტთა მომსახურებასთან მიმართებით – ეს არის დიდი პროექტების დაფინანსების შესაძლებლობა და ინდივიდუალური ტარიფები.