ვითიბი ბანკი (საფრანგეთი)

ვითიბი ბანკი (საფრანგეთი)
მმართველობის თავმჯდომარელუბოვ მოხნაჩიოვა
მისამართი79/81, Boulevard Haussmann 75382, Paris, Cedex 08
ტელეფონი(331) 40-06-43-21
ფაქსი(331) 40-06-48-48
ვებ-გვერდიhttp://france.vtb.com


ვითიბი ბანკი (საფრანგეთი) 1921 წლის 21 იანვარს დაფუძნდა ქ. პარიზში, სსრკ-სა და საფრანგეთს შორის საგარეო ვაჭრობის ოპერაციების მომსახურების მიზნით. 2005 წლიდან ბანკი ვითიბი ჯგუფის წევრია. ვითიბი ბანკ (საფრანგეთს) მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს ევროპის, რუსეთისა და დსთ-ს ქვეყნების მსხვილ სავაჭრო-სამრეწველო კომპანიებთან, მოწინავე ფრანგულ და სხვა დასავლეთევროპულ ბანკებთან. ვითიბი ბანკი (საფრანგეთი) საბანკო ოპერაციების შემდეგი სახეობის მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს კლიენტებს: სტრუქტურული დაფინანსება, იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციების დაფინანსება, დოკუმენტური ოპერაციები, კრედიტები სახელმწიფო სადაზღვევო სააგენტოების გარანტიით, სავაჭრო დაფინანსება.