შპს ვითიბი ფაქტორინგი

შპს ვითიბი ფაქტორინგი
გენერალური დირექტორიდიმიტრი პიატაკოვი
მისამართიიურიდიული: 101000, ქ. მოსკოვი, მიასნიცკაიას ქ. 35
საფოსტო: 115162, ქ. მოსკოვი, შაბოლოვკას ქ. 31, გვ 8
ტელეფონი+ 7 (495) 783 35 34
ფაქსი + 7 (495) 783 35 34
ელ. ფოსტაfactoring@vtbf.ru
ვებ-გვერდიwww.vtb-factoring.ru