დსს ვითიბი დავალიანებათა ცენტრი

დსს ვითიბი დავალიანებათა ცენტრი
გენერალური დირექტორიპეტრე ტიუკოვი
მისამართი

101000, ქ. მოსკოვი, მიასნიცკაიას ქ. 35, ოფისი 4094, ს/ყ 281

ტელეფონი(495) 645-43-75
ფაქსი(495) 645-43-67