სს ვითიბი ბანკი (ავსტრია)

სს ვითიბი ბანკი ავსტრია
მმართველობის თავმჯდომარერიჰარდ ფორნბერგი
მისამართიA-1010 Wien, Parkring 6, Postfach 560, Wien, Austria
ტელეფონი(431) 515-35-226
ფაქსი(431) 515-35-316
ელ. ფოსტაgeneral@vtb-bank.at
ვებ-გვერდიwww.vtbbank.at

ბანკი 1974 წელს დაფუძნდა. სს ვითიბი ბანკი (ავსტრია) წარმოადგენს ვითიბის იმ შვილობილი ბანკების სათავო ბანკს, რომლებიც კონტინენტურ ევროპაში მდებარეობს. მათ შემადგენლობაშია სს ვითიბი ბანკი (გერმანია) და ვითიბი ბანკი (საფრანგეთი) СА. სს ვითიბი ბანკი (ავსტრია) სპეციალიზებულია, მომსახურება გაუწიოს მსხვილ და საშუალო კორპორატიულ კლიენტებს რუსეთსა და დსთ-ში, ახორციელებს სტრუქტურული სავაჭრო დაფინანსების ოპერაციებს, დოკუმენტურ ოპერაციებს, მონაწილეობს სინდიცირებულ დაკრედიტებაში .