ტექნიკური მონაცემების ჩამონათვალი

ტექნიკური მოთხოვნები კლიენტის სამუშაო ადგილთან დაკავშირებით კლიენტთა დისტანციური მომსახურების სისტემის «ბანკი –კლიენტის » კორექტული მუშაობისათვის

პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მოთხოვნები :

საოპერაციო სისტემა NT4/Win2000/XP/2003
მოთხოვნები სააპარატო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით:
მინიმალური სააპარატო მოთხოვნები

პარამეტრი მნიშვნელობები

პროცესორი Pentium III
არანაკლებ 1000 MHz
ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა არა ნაკლებ 256 Mb
მყარი დისკი 40 GB

რეკომენდებული სააპარატო მოთხოვნები:

პარამეტრი მნიშვნელობები
პროცესორი Pentium VI
როცესორის რითმული სიხშირე 2.0 GHz
ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა 1024 Mb
მყარი დისკი 40 GB