დისტანციური მომსახურება


თქვენს განკარგულებაშია დისტანციური საბანკო მომსახურების სისტემები, რომელთა მეშვეობით დღე–ღამის განმავლობაში, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიიღებთ აქტუალურ ინფორმაციას საკუთარი საბარათე და მიმდინარე ანგარიშების შესახებ. აგრეთვე, შეძლებთ მართოთ თქვენი ფულადი სახსრები.

ინფორმაციის მიღება და ფულადი სახსრების მართვა ხორციელდება:

 • ინტერნეტ ბანკინგით;
 • ტელეფონ ბანკინგით;
 • მობაილ ბანკინგით;
 • SMS ბანკინგით;
 • კომუნალური ინტერნეტ გადახდებით;
 • ბანკი - კლიენტის მომსახურებით.

დისტანციური საბანკო მომსახურების გამოყენებით „ონლაინ“ რეჟიმში შეგიძლიათ:

 • მიიღოთ სრული ინფორმაცია საბანკო ანგარიშების შესახებ;
 • იყიდოთ ან გაყიდოთ ვალუტა;
 • განახორციელოთ გადარიცხვები ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში;
 • შეავსოთ საბანკო ბარათები;
 • გადაიხადოთ კომუნალური, მობილური კავშირის, ინტერნეტის, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო საუბრებისა და სხვა გადასახადები.