ბიზნეს სესხის კალკულატორი

ბიზნეს სესხი
სესხის ვალუტა
საპროცენტო განაკვეთი  
%
  
სესხის თანხა  
  
სესხის ვადა (თვე)  
  
ბიზნეს სესხი
 
 
სესხის თანხა
 
სესხის ვადა (თვე)
 
საპროცენტო განაკვეთი
12.0%
სესხისა და პროცენტის ყოველთვიური შენატანი