ვაკანსიები რეგიონების ფილიალებში


დასახელება                                                                                                                                                                        

ვადა              
ვაკანსია განვადების მენეჯერის თანამდებობაზე - ბათუმი

25.12.2014

ბათუმის სერვისცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ვაკანსიები                       
                      

ვადა              
საცალო დაკრედიტების მენეჯერი 

25.12.2014
ბიზნეს ანალიტიკოსი 

25.12.2014
ანგარიშების მენეჯერი 

25.12.2014
ანგარიშების მთავარი მენეჯერი 

25.12.2014
ექსპერტ-შემფასებელი 

25.12.2014
მოლარე-ოპერატორი 

25.12.2014
უფროსი მოლარე-ოპერატორი 

25.12.2014
საინფორმაციო ოფიცერი 

25.12.2014
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი 

25.12.2014 


გარდაბნის ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ვაკანსიები                             
  
ვადა              
ფილიალის მმართველი 

25.12.2014
საცალო დაკრედიტების მენეჯერი            

25.12.2014
აგრო ბიზნესის ანალიტიკოსი            

25.12.2014
ბიზნეს ანალიტიკოსი            

25.12.2014
ანგარიშების მენეჯერი            

25.12.2014
ანგარიშების მთავარი მენეჯერი             

25.12.2014
ექსპერტ-შემფასებელი             

25.12.2014
მოლარე-ოპერატორი             

25.12.2014
უფროსი მოლარე-ოპერატორი             

25.12.2014
საინფორმაციო ოფიცერი             

25.12.2014
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი             

25.12.2014 


ქუთაისის სერვისცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ვაკანსიები                     
                  

ვადა              
საცალო დაკრედიტების მენეჯერი             

25.12.2014
ბიზნეს ანალიტიკოსი             

25.12.2014
ანგარიშების მენეჯერი             

25.12.2014
ანგარიშების მთავარი მენეჯერი             

25.12.2014
ექსპერტ-შემფასებელი             

25.12.2014
მოლარე-ოპერატორი             

25.12.2014
საინფორმაციო ოფიცერი             

25.12.2014
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი             

25.12.2014 

ზუგდიდის ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ვაკანსიები                            
  
ვადა              
ფილიალის მმართველი

25.12.2014
საცალო დაკრედიტების მენეჯერი

25.12.2014
აგრო ბიზნესის ანალიტიკოსი

25.12.2014
ბიზნეს ანალიტიკოსი

25.12.2014
ანგარიშების მენეჯერი

25.12.2014
ანგარიშების მთავარი მენეჯერი

25.12.2014
ექსპერტ-შემფასებელი

25.12.2014
მოლარე-ოპერატორი

25.12.2014
უფროსი მოლარე-ოპერატორი

25.12.2014
საინფორმაციო ოფიცერი

25.12.2014
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი

25.12.2014

ახალციხის ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ვაკანსიები                             
  
ვადა              
ფილიალის მმართველი

25.12.2014
საცალო დაკრედიტების მენეჯერი            

25.12.2014
აგრო ბიზნესის ანალიტიკოსი            

25.12.2014
ბიზნეს ანალიტიკოსი            

25.12.2014
ანგარიშების მენეჯერი            

25.12.2014
ანგარიშების მთავარი მენეჯერი            

25.12.2014
ექსპერტ-შემფასებელი            

25.12.2014
მოლარე-ოპერატორი            

25.12.2014
უფროსი მოლარე-ოპერატორი            

25.12.2014
საინფორმაციო ოფიცერი            

25.12.2014
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი 

25.12.2014 

 არქივი