სოციალური პროექტები

ვითიბი ბანკისთის ერთ–ერთ მთავარ ამოცანად რჩება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გვერდში დგომა. ჩვენი საქველმოქმედო პოლიტიკის მთავარი მიზანია ამ ადამიანების რეგულარული და მიზანმიმართული დახმარების გაწევა. ვითიბი ბანკი უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი ბავშვების ჯანმრთელობის დაცვას, არასამთავრობო საბავშვო ორგანიზაციებისა და, აგრეთვე, გამორჩეული საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერას.