კულტურა

ჩვენ კარგად გვესმის, თუ როგორ სჭირდება გვერდში დგომა და დახმარება ეროვნულ კულტურას, რომელიც მსოფლიო მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია.

ბოლო წლებში ვითიბი ბანკმა მარავალი მასშტაბური პროექტი დააფინანსა. აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში.