ბანკის რეკვიზიტები

ბანკის რეკვიზიტები_PDF ვერსია


სრული დასახელება
სააქციო საზოგადოება "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
დასახელება შემოკლებით
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
იურიდიული მისამართი
გ. ჭანტურიას ქ. 14, 0108, თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა
info@vtb.ge
ვებ-გვერდი
www.vtb.ge
ტელეფონი
(995 32) 224 24 24 / 250 55 05
ფაქსი
(995 32) 293 32 91
საიდენტიფიკაციო კოდი
202906427
SWIFT კოდი
UGEBGE22