ბანკის რეიტინგებისაკრედიტო რეიტინგი (22.06.2015)
პროგნოზი სტაბილური
გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი ВВ-
 მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი В
ინდივიდუალური რეიტინგი b


საკრედიტო რეიტინგი (25.07.2013)
პროგნოზი სტაბილური
გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში ВВ
მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში В
ინდივიდუალური რეიტინგი D/E
მხარდაჭერის რეიტინგი 3
ქვეყნის "ზედა ზღვარი" ВВ-