საჯარო ინფორმაცია


მიმდინარე ანგარიში
mimdinare angarishi 07.06.2011.pdf(5mb)

მიმდინარე ანგარიში 
mimdinare angarishi-23.03.11.pdf(1.43mb)

მიმდინარე ანგარიში
mimdinare angarishi-24.02.11.pdf(3.50mb)

მიმდინარე ანგარიში
mimdinare angarishi-22.10.10.pdf(469kb)

მიმდინარე ანგარიში
mimdinare angarishi-08.02.2011.pdf(704kb) 


სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკი ვეტებეს" 2017 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკი ვეტებეს" 2017 წლის 2 ივნისის გადაწყვეტილება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკი ვეტებეს" 2016 წლის 17 ნოემბრის გადაწყვეტილება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკი ვეტებეს" 2016 წლის 24 მარტის გადაწყვეტილება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკი ვეტებეს" 2015 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკი ვეტებეს" 2015 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის ღსს "ბანკი ვეტებეს" 2014 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება

ს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის ღსს „ბანკი ვეტებეს“ 2013 წლის 23 ივლისის გადაწყვეტილება

სს :ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის ღსს "ბანკი ვეტებეს" 2011 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილებასს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება_13.11.2015

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" წესდება