მენეჯმენტი


არჩილ კონცელიძე

გენერალური დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ოქტომბერი 2009-დღემდე – სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, გენერალური დირექტორი.
2008-09 წწ. – სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი.
2007-08 წწ. – “ენერგო პრო ჯორჯია”, ფინანსური მენეჯერი.
2006-07 წწ. – PA კონსალტინგი, საქართველოს გაერთიანებული ენერგო კომპანიის მართვის კონტრაქტი, გენერალური დირექტორის მოადგილე, ფინანსები.
2004-05 წწ. – საქართველოს რკინიგზა, დირექტორი, ფინანსები.
2004 წ. – ბრიტანულ-კავკასიური სადაზღვევო კომპანია, დირექტორი, საპენსიო დაზღვევა.
2003 წ. - სს "ბანკი რესპუბლიკა", გენერალური დირექტორის მრჩეველი.
1998-03 წწ. – სს „ბანკი რესპუბლიკა“, გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
1996-98 წწ. – სს „ბანკი რესპუბლიკა, გენერალური დირექტორის მოადგილე.
1994-95 წწ. – პირველი პროფესიონალური ბანკი (მოსკოვი), წარმოებული ფასიანი ქაღალდების განყოფილების უფროსი.
1994 წ. – პირველი პროფესიონალური ბანკი (მოსკოვი), საფონდო დილერი.

განათლება
1991-1994 წმინდა ბონავენტურას უნივერსიტეტი (აშშ) კორპორატიული ფინანსების სპეციალობა.
1988-1991 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი.

ნიკო ჩხეტიანი

რისკების დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2006 წლის დეკემბრიდან.
10.2011-დღემდე - სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია", რისკების დირექტორი
2009-11 წწ. – სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი.
2008-09 წწ. – სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, რისკების დირექტორი, საბანკო რისკების სამმართველოს უფროსი.
2007-08 წწ. – სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, გენერალური დირექტორის მოადგილე, საბანკო რისკების სამმართველოს უფროსი.
2005-06 წწ. – სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”, კორპორატიული კლიენტების დაკრედიტების დეპარტამენტის დირექტორი, შემდგომ კორპორატიული ბიზნესის სამმართველოს უფროსი.
2003-05 წწ. – სს „ბანკი რესპუბლიკა”, დაკრედიტების სამმართველოს უფროსის მოადგილე; ცენტრალური ფილიალის #3 სერვისცენტრის უფროსი.
2002-03 წწ. – სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”, რუსთაველის ფილიალის მმართველის მოადგილე, საკრედიტო განყოფილების უფროსი.
1998-02 წწ. – სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”, ფინანსური დირექტორის თარჯიმან-რეფერენტი.

დაიბადა 1977 წელს.
2000 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბანკო საქმის სპეციალობა.

მამუკა მენთეშაშვილი

ფინანსური დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2008 წლიდან.
10.2011-დღემდე - სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია", ფინანსური დირექტორი
2009-11 წწ.  - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია‘’,რისკების დირექტორი.
2008-09 წწ. – სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია‘’, გენერალური დირექტორის მრჩეველი, აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე.
2007-08 წწ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ზედამხედველობის დეპარტამენტი , ბანკთა ინსპექტირების განყოფილების უფროსი.
2005-07 წწ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი ეკონომისტი.
2004-05 წწ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, სპეციალურ დავალებათა განყოფილების მთავარი ეკონომისტი.
2003-04 წწ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, სპეციალურ დავალებათა განყოფილების წამყვანი ეკონომისტი.
2003 წ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, სპეციალურ დავალებათა განყოფილების უფროსი ეკონომისტი.
1999-03 წწ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, ბანკების ინსპექტირების განყოფილების უფროსი ეკონომისტი.
1999 წ. – „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, ლიცენზირების სექტორის ეკონომისტი.
1996-97 წწ. – სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია, კონტროლის განყოფილების ინსპექტორი.

დაიბადა 1973 წელს.
1995 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის ფაკულტეტი, 2000 წელს – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა (საინჟინრო ეკონომიკა).

ლადო რობაქიძე

კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2011 წლის ოქტომბრიდან.
10. 2011- დღემდე – სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი.
2008-11 წწ. – HSBC ბანკი საქართველო, გენერალური დირექტორის მოადგილე.
2006-08 წწ. – „Caspian Black Sea Solutions”, გენერალური დირექტორი
2000-06 წწ. – სს “საქართველოს ბანკი“, გენერალური დირექტორის მოადგილე.
1999-2000 წწ. – სს “საქართველოს ბანკი“, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი.
1998-99 წწ. – სს “საქართველოს ბანკი“,საკრედიტო განყოფილების უფროსის მოადგილე; დოკუმენტური ოპერაციების განყოფილების უფროსი.
1997-98  წწ. – სს “საქართველოს ბანკი“, საკრედიტო დეპარტამენტის დოკუმენტური ოპერაციების განყოფილების უფროსი.
1996-97 წწ. – სს “საქართველოს ბანკი“, უფროსი ეკონომისტი საოპერაციო განყოფილებაში.

დაიბადა 1973 წელს.
1996 წელს დაამთავრა თბილისის ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი,  1995 წელს – თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფლობს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დიპლომს.

ვალერიან გაბუნია 

საცალო ბიზნესის დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2008 წლიდან.
05.2010 -დღემდე - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, საცალო ბიზნესის დირექტორი.
2008-04.2010 წწ. -სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, საცალო ბიზნესის განვითარების სამმართველოს უფროსი.
2006-07წწ. -სადაზღვევო კომპანია “ალდაგი”, გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი, საცალო გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი და საცალო გაყიდვების დეპარტამენტის დირექტორი.
2004-06წწ. -სს “პროკრედიტ ბანკი”, საკრედიტო ექსპერტი, კორპორატიული სესხების ანალიტიკოსი, კორპორატიული ბანკირი.
2003-04წწ. - შპს “ირა” ბაქო –თბილისი –ჯეიხანის პროექტის სერვისის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული ასისტენტი.

დაიბადა 1982 წელს.
2003 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი და მიენიჭა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაციის და მართვის ბაკალავრის დიპლომი.
2010წელს – ჩესტერის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის (დიდი ბრიტანეთი), ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი,(მაგისტრის წოდება MBA).ირაკლი დოლიძე 

საოპერაციო დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2007 წლიდან. 
08.2015-დღემდე - სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია", საოპერაციო დირექტორი
04.2009-08.15 წწ. – სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, ვიცე- პრეზიდენტი. 
2007-09 წწ. - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, პერსონალის სამმართველოს უფროსი. 
2005-07 წწ. - კავკასიის აკადემიური ცენტრი (CAC), ლექტორი ადამინთა რესურსების მართვის დარგში. 
2005-07 წწ. - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ადამიანთა რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. 
2002-05 წწ. - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ადამიანთა რესურსების მართვის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 
2002 წ. - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, პერსონალის სამმართველოს უფროსი მენეჯერი. 
2000-02 წწ. - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, პერსონალის სამმართველოს სპეციალისტი. 
1998-99 წწ. – აუდიტორული ფირმა, ექსპერტის ასისტენტი.

დაიბადა 1977 წელს. 
1998 წელს დაამთავრა ინდიანაპოლისის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება (ბაკალავრის წოდება), 2003 წელს – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ფაკულტეტი (მაგისტრის წოდება).