2014 წელი

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება GEO(31 დეკემბერი 2014) 
FS VTBG_2014_GEO.pdf(1.96MB)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ENG(31 დეკემბერი 2014) 
IFRS_FS_VTBG 2014_Signed.pdf(874KB) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2014 (I კვარტალი)  
gamchvirvaleoba 31.03.2014.pdf(234Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2014 (II კვარტალი)   
gamchvirvaleoba  30.06.2014.pdf(227Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2014 (III კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 30.09.2014.pdf(227Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2014 (IV კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.12.2014.pdf(56Kb)