2012 წელი

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება GEO(31 დეკემბერი 2012)   
IFRS_2012_Geo_Final.pdf(1.71Mb)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ENG(31 დეკემბერი 2012)  
VTB Ge_IFRS FS_2012.pdf(0.78Mb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2012 (I კვარტალი)    
gamchvirvaleoba 31.03.2012.pdf(1.81Mb) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2012 (II კვარტალი)   
gamchvirvaleoba 30.06.2012.pdf(0.99Mb) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2012 (III კვარტალი)   
gamchvirvaleoba 30.09.2012.pdf(0.97MB) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2012 (IV კვარტალი)      
gamchvirvaleoba 31.12.2012.pdf(120Kb)