2011 წელი

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ENG(31 დეკემბერი 2011)
VTB Georgia_IFRS FS_2011_signed.pdf(1.06Mb)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება GEO(31 დეკემბერი 2011) 
IFRS 2011 GEO_Final.pdf(978KB)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2011 (IV კვარტალი)
gamchvirvaleoba ENG.31.12.2011.pdf(128KB)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2011 (IV კვარტალი)
gamchvirvaleoba GEO.31.12.2011.pdf(140Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2011 (III კვარტალი)
gamchvirvaleoba 30.09.2011.pdf(1.72Mb)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" ნახევარწლიური ანგარიში 30.06.2011
ნახევარწლიური ანგარიში.pdf(9.63Mb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2011 (II კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 30.06.2011.pdf(1.72Mb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2011 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2011.pdf(4.68Mb)