2010 წელი


სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ENG (31 დეკემბერი 2010)  
VTB Ge_IFRS FS_2010_final_stamped.pdf(1.26MB)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება GEO (31 დეკემბერი 2010)   
VTB Ge_IFRS FS_2010_final_stamped GEO.pdf

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2010 (IV კვარტალი)   
gamchvirvaleoba 31.12.2010.pdf(1.71Mb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2010 (III კვარტალი)  
gamchirvaleoba 30.09.2010(GE).pdf

Financial statements of  VTB Bank (Georgia) 09/2010 
VTB Bank (Georgia's) financial statements 09.2010.pdf(357kb) 

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" ნახევარწლიური ანგარიში 30.06.2010 
ნახევარწლიური ანგარიში 30.06.2010.pdf(5.56Mb) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2010 (II კვარტალი) 
gamchirvaleoba 30.06.2010(GE).pdf

Financial statements of  VTB Bank (Georgia) 06/2010 
VTB Bank (Georgia's) financial statements 06.2010.pdf(918kb) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2010 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2010.pdf(4.7Mb) 

Financial statements of VTB Bank (Georgia) 03/2010 
VTB Bank (Georgia's) financial statements 03'2010.pdf(933kb)