2009 წელი


 სს ვითიბი ბანკი (ჯორჯია) კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2009) 
GEO_VTB Ge_IFRS FS_2009_signed.pdf 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2009 (IV კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.12.2009.pdf(49kb) 

Financial statements of VTB Bank (Georgia) 12/2009 
VTB Ge_IFRS FS_2009_special purpose.pdf(174kb) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2009 (III კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 30.09.2009.pdf(4.64Mb) 

Financial statements of VTB Bank (Georgia) 09/2009 
VTB Bank Georgia financial statements 09.2009.pdf(906kb) 

Financial statements of VTB Bank (Georgia) 06/2009 
VTB Bank Georgia Financial Statements 06.2009.pdf(929Kb) 

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2009 (II კვარტალი) 
FT062009.zip(135k) 

 კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2009 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2009.pdf(4.83Mb)  

Financial statements of VTB Bank (Georgia) 03/2009 
financial statements of VTB Bank (Georgia) 03.2009.pdf(1.22Mb)