საკორესპონდენტო ბანკებისს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" საკორესპონდენტო ბანკები
sakorespondento bankebi.pdf.(200KB)