სამეთვალყურეო საბჭო

მიხეილ ზადორნოვი 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე  

არჩილ კონცელიძე  
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ილნარ შაიმარდანოვი   
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი     

ასია ზახაროვა       
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

სერგეი სტეპანოვი
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი